NAMASTÉ en Welkom

Ben jij op zoek naar manieren om te ontspannen en gezond te blijven?
Is het niet de tijd om contact te maken met je eigen diepe, verrijkende wijsheid, tijd met je hart en ziel te luisteren naar eigen meesterschap?
Dan kan Yoga je bij helpen.

Yoga is niet alleen oefeningen doen op je matje, maar veel meer:

  • een goede observatie van je lichaam ♥ zelfbewustzijn, verbinding en acceptatie
  • soepelheid van de wervelkolom werkt verjongend ♥ energie, kracht en zelfwaardering
  • het onderzoeken van je eigen mogelijkheden en grenzen ♥ open staan, verwelkomen en zelfontplooiing
  • het creëren van balans tussen je lichaam en geest ♥ eenheid, evenwicht en harmonie
  • ervaring van het stille moment ♥ thuiskomen bij jezelf, dankbaarheid en vreugde

Ben je op zoek naar een fijne yogales?
Kom dan eens langs bij Sophia Yoga. De yogales is voor iedereen: je hoeft geen ervaring te hebben of flexibel te zijn.
Sophia Yoga verzorgt yogalessen in kleine groepen van maximaal 10 mensen.
Persoonlijke aandacht en een ontspannen sfeer dragen ertoe bij dat de cursist in alle rust en vrijheid kan onderzoeken wat deze lessen voor hem/haar kunnen betekenen.

Wees welkom! Geef je nu op voor een (proef-) les en ervaar het zelf.

Sophia

Zoals vele mythen vertellen en mystici geschouwd hebben, beduidt naam Sophia een intuïtieve kennis, de kennis van het Hart,
een verlichting die gemanifesteerd is als BewustZijn.

Sophia als BewustZijn in tijd en ruimte is universeel. Zij gaat ons allen aan.
Ze verbindt ons allen.
Zij is personificatie van de goddelijke wijsheid, de Nederlandse vertaling vanuit het Grieks betekent Levenswijsheid. Haar naam in India luidt Shakti, in China Tao.

Het bevindt zich in het veld met diepe wens zichzelf te kennen, te manifesteren en ontplooien.
In India noem je dat veld Brahman en de manifestatie van dat veld zijn vrouwelijke partner Shakti.
Ieder mens heeft een eigen ‘shakti’ – een levensenergie, die moet opgewekt worden en vanuit diepe liefde en verbondenheid tot eenheid te dienen.