Privacy statement

Privacyverklaring

Sophia Yoga als onderdeel van Sophia Nazorg, gevestigd aan Maasdijkseweg 126, 2291 PJ Wateringen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De hosting van www.sophiayoga.nl vindt plaats bij Vanoo Media.
De website wordt bijgewerkt door Eleonora van der Stap. Zij is te bereiken via info@sophiayoga.nl / info@sophianazorg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sophia Nazorg kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sophia Nazorg, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sophia Nazorg verstrekt.
Gevoelige persoonsgegevens die Sophia Nazorg kan verwerken:
– Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum
– Burgerservicenummer (BSN)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres en IP-adres
– Bankrekeningnummer(s)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Waarom Sophia Nazorg gegevens nodig heeft

Sophia Nazorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Daarnaast kan Sophia Nazorg uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit aangeboden dienstverlening.
Tevens verwerkt Sophia Nazorg uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang Sophia Nazorg gegevens bewaart

Sophia Nazorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Sophia Nazorg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sophia Nazorg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sophiayoga.nl / info@sophianazorg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sophia Nazorg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming

Sophia Nazorg neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sophia Nazorg) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sophia Nazorg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Sophia Nazorg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Sophia Nazorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sophia Nazorg verzamelde gegevens, neem dan contact via info@sophiayoga.nl  /  info@sophianazorg.nl

Sophia Nazorg is als volgt te bereiken:

Postadres: Zonnebloemstraat 35, 2292 DH Wateringen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 5639.29.66
Telefoon: 06-30567475
www.sophianazorg.nl