Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de activiteiten van Sophia Yoga geschiedt geheel op eigen risico.
  Respecteer je grenzen en forceer niets. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk.
  De docent van Sophia Yoga, als onderdeel van Sophia Nazorg kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventueele schade of opgelopen letsel.
 • Voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen is Sophia Yoga, als onderdeel van Sophia Nazorg nimmer aansprakelijk.
 • Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een arts.
  Overleg in geval van gezondheidsklachten met de arts of deelname aan betreffende activiteit raadzaam is.
 • Stel de yogadocent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, menstruatie, spier- of gewrichtsklachten etc.).
  Mogelijk kan de yogadocent individuele aanwijzingen geven, die van belang zijn.
 • Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
 • Volg de aanwijzing van de yogadocent op en vraag wanneer iets niet duidelijk is.
 • Sophia Yoga is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enig lichamelijk letsel dat voor, tijdens of na een les is ontstaan.
 • Een deelnemer mag een gemiste les binnen 1 maand inhalen. Sophia Yoga behoudt het recht om de deelnemer die een les inhaalt te weigeren indien er het maximaal aantal deelnemers is bereikt.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in deelname van de lessen. Er wordt geen financiële regeling getroffen voor lessen waaraan niet is deelgenomen.
 • Lukt inhalen binnen 1 maand niet, dan kan de deelnemer contact opnemen via de mail.
  De enige redenen die verzoek van de deelnemer tot verruiming van de inhaaltermijn mogelijk maken, zijn ziekte, vakantie en/of overlijden eerste graads. Sophia Yoga behoudt het recht dit verzoek te weigeren.
 • De betaling voor de lessen (rittenkaart) geschiedt voor de tweede les van de lessen periode conform de informatie op het aanmeldingsformulier voor die lessen periode.
 • De opzegtermijn voor het beëindigen van de lessen (rittenkaart) is 1 maand voor het einde van de periode.
 • Een deelname aan een losse les vindt plaats ruim van te voren i.v.m. beperkte aantal deelnemers.
  Vaste deelnemers gaan voor op inhalende studenten. De deelnemer kan zich aan te melden via de telefoon of via info@sophiayoga.nl.
 • Voor losse lessen geschiedt de betaling na de les.
 • De geldende prijzen voor lessen, privésessies en workshops staan altijd op de website van Sophia Yoga. Sophia Yoga behoudt zich het recht voor om de prijzen van de lessen, privésessies en workshops te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd mondeling en/of door vermelding op de website, en/of per e-mail.

Privesessies

 • Deelneming.
  Een deelnemer kan een privésessie ontvangen nadat hij via info@sophiayoga.nl
  en/of info@sophianazorg.nl een afspraak heeft gemaakt en een boeking heeft gedaan
  en Sophia Nazorg het volledige bedrag voor deelname aan de privésessie heeft ontvangen (met inachtname van de uiterlijke betaaltermijn).
 • Annulering door Sophia Yoga.
  Sophia Yoga, als onderdeel van Sophia Nazorg, behoudt zich het recht voor om een geplande privésessie te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde bedrag gerestitueerd worden aan de deelnemer.
 • Annulering
  Tot één dag voor de geplande privésessie kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.
  Dit kan per e-mail aan info@deyogastudio.nl. Indien de deelnemer zijn boeking binnen 24 uur voor
  een geplande privésessie annuleert, wordt geen geld terugbetaald.

Huisregels
Alle deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Sophia Yoga te volgen:

 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van yogastudio.
 • Wij adviseren niet later dan 2 uur voor de les te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen.
 • Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren.
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding.
 • Doe je schoenen uit voordat je een studio betreed.
 • Voor een optimale rust worden de deelnemers verzocht om tijdens de lessen en workshops alleen zachtjes te praten.
 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Sophia Yoga niet getolereerd.
  De (lichamelijke) integriteit van deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

Toepasselijkheid recht en geschillen beslechting

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.